Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása – D&O

Silhouette Group of Business People Meeting

Az új Polgári Törvénykönyv kiterjesztette a kft-k, zrt-k, szövetkezetek vezető tisztségviselőinek felelősségre vonhatóságát a hibás döntések következményeiért. Most más teljes saját vagyonukkal is felelnek. Erre nyújt fedezetet a D&O, magyarul a vezető tisztségviselők és felügyelő tagok felelősségbiztosítása.

Nézzük meg pontosabban, mik azok az esetek amiknek elhárítására jó egy ilyen szerződés?
Miben hozott újat az új Ptk.?
• Közvetlenül perelhető a vezető tisztségviselő!
• A Társaság és a vezető tisztségviselő egyetemlegesen felelnek az okozott kárért
A jogosult bármelyik kötelezettől követelheti és behajtathatja az egész tartozást. Vagyis a cégvezető saját vagyonával is felel.

Milyen hibákat követhet el a Vezető tisztségviselő, illetve a vezető állású munkavállaló, ami kártérítési igényhez vezethet?

 • Mulasztások, amelyek közvetlen adóköltség többlettel járnak
 • Számviteli fegyelem megsértése, változás bejelentési kötelezettség elmulasztása, bankszámla bejelentés elmulasztása, számla mögé teljesítési igazolás kiállításának elmulasztása, stb.
  Irat megőrzési kötelezettség megszegése
 • Transzferár problémája
 • Termékdíj kérdése
 • Cégjogi problémákkal kapcsolatos mulasztások
  Székhely, postaláda, recepció
 • Felelősség harmadik személyekkel szemben
 • Kártérítési igény érvényesíthetősége a társaság vezető tisztségviselőivel szemben. Ügyfelek, hitelezők (Csődtörvény)
 • Kockázat felmérési kérdőív hiányosságai
 • Beszámoló letétbe helyezési kötelezettség elmulasztása
 • Fedezetlen pénzkifizetés (osztalék)
 • Hitelezők megtévesztése
 • Fedezet elvonás
 • Mikro-, kis és középvállalkozások definíciójának téves értelmezése
 • Devizás bevételek forintban történő könyvelése
 • Hivatalos, üzleti utazások, bizonylatolási hibák
 • Iparűzési adó – közvetített szolgáltatás
 • Elektronikus számlázás, e-archiválás
 • Adó kedvezmények elvesztése
 • Munkáltatói minőségben elkövetett károkozás

 

Kockázat kezelési megoldások

•Ügyvezetői tiltakozás (tulajdonosi utasítással szemben)
• Vezetői szerződések pontosítása (vezető mentesítése a kártérítés megfizetése alól. A Biztosító ebben az esetben a cégnek fizet.
• Jogkörök pontosítása
• Az ügyvezetők tényleges jogállásának pontosítása
• Döntési szintek meghatározása
• Felmentvény

 • Biztosítási védelem!

Térítse:
1. A vezetői minőségben okozott károkat
2. A védekezés költségeit (jogi, egyéb szakértők)
3. A vezető tisztségviselőre kiszabott közvetlen bírságokra
4. Távozó vezető tisztségviselők kiterjesztett kárbejelentési időszakára is!

Ha a saját cégére vonatkozóan további részletek is érdeklik, vagy árajánlatot kér, vegye fel velünk a kapcsolatot!

<<  Vissza