A munkáltató által kötött élethosszig (teljes életre) szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítások adózása 2018-tól

Változtak az adózási szabályok a munkáltató által kötött élethosszig (teljes életre) szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosításokra.
A kockázati és egészségügyi ellátást nyújtó biztosításokra ez nem vonatkozik!

 

1. A 2017-ig érvényes szabályok

Díjfizetés
A termékekre speciális szabályozás vonatkozik. 2013-ig ezen biztosítások díja (az esetleges rendkívüli befizetéseket is beleértve) adómentes volt, és adózni csak akkor kellett, ha a szerződés visszavásárlási összege (szerződőmódosítás után) magánszemély részére került kifizetésre. 2014 és 2017 között már csak a rendszeres díjak maradtak adómentesek, az eseti díjak adókötelessé váltak.

Kifizetések adózása

 

A biztosítási esemény, azaz haláleset miatti kifizetés adómentesen történhet a kedvezményezett részére.
Amennyiben az adómentes díjú szerződésekből egyéb (visszavásárlás, részleges visszavásárlás) címen magánszemély jut kifizetéshez, egyéb jövedelemként kell az összeg után adózni.

2. Változások 2018-tól
2018. január elsejétől már a rendszeres díjak sem adómentesek! A módosítás a már megkötött szerződésekre is vonatkozik.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a biztosításokra 2018-tól befizetett díj után – az egyéb megtakarítási jellegű életbiztosításokhoz hasonlóan – már a befizetéskor meg kell fizetni az Szja-t és Eho-t az Szja törvényben az adóköteles díjú biztosításokra meghatározott szabályok szerint (részletesen a 3.1.1. pontban).

3. Választási lehetőségek

3.1. A szerződés megtartása változatlan díj megfizetése mellett
3.1.1. A munkáltató továbbra is vállalja a biztosítási díj fizetését.
A biztosítási díj ún. „egyes meghatározott juttatás”, mely után az adó és az Eho (egészségügyi hozzájárulás) a kifizetőt (de csak a kifizetőt) terheli.
Az adó alapja a juttatás 1,18-szorosa. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a biztosítási díj 1,18-szorosa után meg kell fizetni a 15%-os Szja-t és a 19,5%-os Eho-t, így a kifizetőnek a díj 140,71 %-ába kerül a biztosítás.
Amennyiben a szerződés célja a biztosított munkavállaló megtartása és a szerződés későbbi (például nyugdíjazása esetén történő) „átengedése” volt, célszerű ezt a megoldást választani. A munkáltató ráfordításai ugyan 40,71%-kal nőnek, de a szerződés visszavásárlásakor a munkáltató által fizetett adózott díj levonható a visszavásárlási összegből az adóköteles jövedelem számításakor.

3.1.2. A biztosított vállalja a díj fizetését

A biztosított átvállalhatja a szerződői jogokat, így a szerződéssel a továbbiakban önállóan rendelkezhet és folytathatja a díj fizetését is.
A szerződő módosítása önmagában nem jár adófizetési kötelezettséggel, adózni ebben az esetben is csak az esetleges visszavásárláskor kell. Az adózás szempontjából a visszavásárlási összegből csak a biztosított által fizetett díjat meghaladó rész számít jövedelemnek.

3.2. A biztosítási díj csökkentése

Ha a munkáltató vállalja a díj fizetését, de nem kívánja növelni ráfordításait, kérheti a biztosítási díj csökkentését. Figyelembe véve a biztosítási díj után fizetendő terheket, a korábbi díj 71, 06%-ának fizetése mellett nem nőnek a munkáltató kiadásai. (Pl. a 500 000 Ft-os díjat 355 340 Ft-ra kellene csökkenteni.)
A biztosítási díj csökkentését a szerződői jogokat átvállaló biztosított is kérheti.

A díj csökkentésénél minden esetben fel kell hívni a szerződő figyelmét arra, hogy az a kezdeti költség nagyságát nem mérsékeli (azaz a szerződés fajlagos költségterhelése nő).

3.3. Díjmentesítés

A szerződés díjmentesítésére a szerződési feltételek szerint van lehetőség. A díjmentesítést a munkáltató szerződő, illetve a szerződővé vált biztosított egyaránt kérheti, ha a szerződési feltételek szerint szükséges idő díjfizetéssel eltelt. A szerződésre eseti befizetések továbbra is teljesíthetők. A munkáltatói befizetések már 2013-tól adókötelesek, a díj befizetését 2018-tól a rendszeres díjaknál bemutatott, összesen 40,71%-os többlet ráfordítás terheli.

3.4. A szerződés visszavásárlása

A szerződés visszavásárlását a munkáltató szerződő, illetve a szerződővé vált biztosított egyaránt kérheti, ha a szerződési feltételek szerint szükséges idő díjfizetéssel eltelt.
A kifizetésre vonatkozó szabályok nem változnak, azaz amennyiben a szerződés visszavásárlási összege (szerződőmódosítás után) magánszemély részére kerül kifizetésre, és a szerződésre bármikor adómentes díj befizetése történt, a kifizetés egyéb jövedelemként adóköteles.
Az adó alapja a visszavásárlási összeg 84%-a. A 15%-os Szja előleget a biztosítónak kell levonnia és a NAV-nak átutalnia, a 19,5%-os Eho-t a magánszemélynek kell bevallania és megfizetnie.
Amennyiben a szerződésre már adóköteles munkáltatói befizetés is érkezett, vagy a biztosított már szerződőként fizetett díjat, az csökkenti a kifizetéskori terheket, mivel a visszavásárlási összegnek az ilyen befizetésekkel csökkentett részét kell csak jövedelemként figyelembe venni.

<<  Vissza